މީޑިއާ ސެންޓަރ

އެންމެފަހުގެ ޚަބަރު

ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

27 ފެބްރުއަރީ 2015 | ޚަބަރު

މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) އިން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ... ވިދާޅުވޭ

މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްގެ އިންތިހާބު ބާތިލްކޮށްފި

06 ޑިސެމްބަރު 2014 | ޚަބަރު

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ހޮވުމުގެ އިންތިހާބު ހޯމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބާތިލްކޮށް އަލުން އިންތިހާބު ބާއްވަން ނިންމަވައިފި އެވެ. ... ވިދާޅުވޭ