މީޑިއާ ސެންޓަރ

އެންމެފަހުގެ ޚިޠާބު

ދުނިޔޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ޚިޠާބު

03 މެއި 2017 | ޚިޠާބު

ކީރިތިވަންތަ މާތް ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ޙަޟުރަތަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އެކަލާނގެ، ޢާލަމްތަކަށް ރަޙުމަތެއް ކަމުގައި ފޮނުއްވި މުޙައްމަދުގެފާނަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ. އެއަށްފަހު، ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާއާއި ހެޔޮއެދުންތައް، ރާއްޖޭގެ އެންމެހައި މީޑިއާތަކަށާއި ނޫސްވެރިންނަށް ފޮނުވަމެވެ. ... ވިދާޅުވޭ