ފޮޓޯ ގަލެރީ

މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ މާހެފުން 1438

25 މެއި 2017 | ފޮޓޯ ގަލެރީ

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަސް ފެށުމުގެ ކުރިން ބޭއްވުމަށް މީޑިއާ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކުރި މާހެފުން، މިއަދު (2017 މޭ 25 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު) ހަވީރު ކައުންސިލުގެ އިދާރާގައި ބާއްވައިފިއެވެ.